ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická
Courseware panel (C020)
O projektu Nápověda

O projektu

Courseware ZČU

Po vzoru prestižních zahraničních univerzit zavádí ZČU jako první v České republice myšlenku tzv. courseware. Cílem je shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na ZČU, jako pomoc při každodenní práci studentů a vyučujících.

Celý systém je dostatečně obsáhlý a ovládáním dostatečně jednoduchý, aby vyhovoval potřebám všech fakult univerzity. Jeho významnou předností je maximální integrace a vytěžování informací zadávaných do IS/STAG a dalších informačních systémů ZČU. Courseware je integrované do univerzitního portálu provozovaného v technologii IBM WebSphere Portal.

Informace pro vyučující

Umístěním webových stránek svého předmětu do CourseWare ZČU získáte několik výhod:

  • snadná editace stránek bez technických znalostí,
  • napojení na IS/STAG a tím pádem automatická aktualizace informací (rozvrhy, anotace, personální obsazení, ...),
  • bezpečné řízení přístupu k informacím bez nutnosti zřizovat studentům další hesla apod.,
  • další funkce, které na běžných www stránkách nejsou k dispozici, nebo se obtížně realizují (diskuse, elektronické odevzdávání semestrálních prací,...).
  • možnost nabízet dokumenty formou odkazu pouze vybraným skupinám studentů - jen pro studenty předmětu, všem studentům univerzity, všem lidem na internetu.

Na každé fakultě je k dispozici osoba tzv. coursemastera, který je detailně obeznámen s projektem a způsobem práce v portálu. Coursemaster je tedy nejbližší kontaktní osobou pro řešení námětů a problémů týkajících se projektu Courseware a portálových stránek předmětů. Seznam coursemasterů a jejich kontaktních emailů na fakultách:

Pokud chcete mít webové stránky svého předmětu v Courseware ZČU, kontaktujte příslušného coursemastera podle příslušnosti k Vaší fakultě.

Z historie projektu Courseware ZČU

Plný název projektu zněl "Zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám (courseware) vybraných studijních programů na ZČU", a byl financován v rámci OP RLZ Opatření 3.2., spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského strukturálního fondu.

Projekt se zaměřoval na shromáždění všech elektronických informací a materiálů k více než 600 předmětům (z cca 4100 vyučovaných na ZČU) a jejich prezentace jednotnou formou, v jednotné struktuře. Díky projektu mohou studenti jednoduchým a transparentním způsobem přistupovat k informacím o předmětech při studiu nebo v okamžiku tvorby individuálních studijních plánů, a vyučujícím je usnadněna tvorba a zpřístupnění těchto informací.

Cílovou skupinou byli studenti dvanácti vybraných bakalářských studijních programů. Do projektu bylo zapojeno pět ze sedmi fakult ZČU: Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta filosofická, Fakulta strojní, Fakulta pedagogická a Ústav umění a designu. Velikost přímo zasažené skupiny studentů (na základě údajů studijní agendy) se pohybovala kolem 4500 osob v jednom akademickém roce.

Projekt byl naplánován na období červen 2006 - červen 2008. Získané výsledky a zkušenosti byly následně využité pro hladké zavádění a provoz courseware i pro ostatní fakulty a studijní programy ZČU.

Poslední změna: 14.02.2019
 
Odkazy na stránky předmětů Nápověda

Odkazy na stránky předmětů

Portál ZČU je přístupný na adrese http://courseware.zcu.cz/. K obsahu stránek jednotlivých předmětů se můžete dostat buďto interaktivně pomocí menu, nebo zadáním zkrácené URL adresy:

stránky předmětů jsou přístupné přes adresu portálu doplněnou o

/predmety/katedra/predmet

Všechny katedry jsou dále přístupné přes adresu ve tvaru

  • /predmety/katedra

Slovo katedra nahraďte zkratkou katedry (malými písmeny), slovo predmet zkratkou předmětu (opět malými písmeny). Místo slova predmety lze použít i courses nebo courseware. Například: courseware.zcu.cz/predmety/kiv, courseware.zcu.cz/predmety/kaj/ae1

Poslední změna: 31.08.2015