ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9EIA1 > O předmětu