ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9MONA > O předmětu