ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9SČ2R > O předmětu