ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9SČJ2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9SČJ2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milé kolegyně, milí kolegové,

materiály, které zde naleznete, by měly posloužit k doplnění 4 kontaktních hodin přednášek a 4 kontaktních hodin seminářů.  V sekci Přednášky najdete kompletní seznam témat, která jsou odpřednášena v prezenčním studiu.  Celé znění přednášek v textové podobě pak naleznete v sekci  Studijní materiály.  V sekci Seminář najdete seznam témat, kterým jsou v prezenčním studiu věnovány semináře, a  soubory s cvičeními.  V každém souboru na konci najdete i klíč k řešení jednotlivých cvičení.  V některých souborech pak najdete i další vysvětlení syntaktických jevů, především z hlediska školní výuky.  Materiály doplňují dvě animace, naznačující metodický postup při rozboru věty jednoduché a při rozboru souvětí.  Studijní materiály, které jsou zde zveřejněny, slouží jako studijní opory  jedné části disciplíny, tj. syntaxe, druhou část disciplíny, tj. stylistiku, je nutné nastudovat z doporučené literatury.  Učebnice stylistiky Josefa Hubáčka obsahuje kromě výkladu jednotlivých témat i kontrolní úkoly.  V sekci Testy najdete ukázku písmného  testu, jehož úspěšné vyřešení  je podmínkou absolvování předmětu.

Hodně úspěchů při studiu Vám přeje

Jana Vejvodová

Poslední změna: 20.11.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9SČJ2, Současný český jazyk 2
Výuka Zimní semestr , Přednáška 4 [HOD/SEM] Seminář 4 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9SČJ2 - IS/STAG

Na základě seznámení s tradičními českými teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového systému dovést studenty k dovednosti analyzovat správně větné celky a k dovednosti aplikovat teoretické poznatky v pravopise syntaktickém, seznámit studenty se stylovou diferenciací českého jazyka a vybavit je dovedností volit jazykové prostředky adekvátně vzhledem k různým aspektům komunikační situace.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Jana Vejvodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6543

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]