ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9SYNT > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9SYNT

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti,

v bakalářském studiu jste absolvovali předmět KČJ/SYNT. Ten byl zaměřen na nižší úroveň syntaxe - na syntax větnou. Předmět KČJ/SYNTX je orientován na vyšší úroveň skladby - syntax nadvětnou (hypersyntax, nauku o textu, textovou lingvistiku). Hranice mezi oběma skupinami je tvořena útvarem definovaným jako výpověď. V předmětu SYNTX se zaměříme na podmínky textovosti, strukturu textu, koherenci jako základní vlastnost textu, na tematické a rematické vztahy, formální vztahy výpovědí v textu, konektory, na útvary vyšší než výpověď,  pragmatické aspekty textu aj. Součástí semináře bude práce s defektními texty.

Poslední změna: 13.03.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9SYNT, Syntax a textová lingvistika
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 4 [HOD/SEM] Seminář 4 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9SYNT - IS/STAG

Sématicky orientovaná syntax. Valence a intence. Typologie větných struktur v češtině. Větné struktury: a) typy podmětové a bezpodměté, b) typy větných struktur podle valence, c) sémantická stránka větných struktur. Sémantické třídy predikátorů. Aktuální větné členění a slovosled. Zapojování a spojování větných propozic. Modifikace větné stavby textu. Text jako základní útvar jazykové komunikace. Problematika textu a promluvy. Předmět textové lingvistiky, její pojetí. Komunikační akt, jeho složky, fáze. Obsahová struktura textu. Významové vztahy mezi textovými jednotkami. Koherence textu (prostředky koherence textu v širším a užším slova smyslu, tematické posloupnosti). Vývojové změny v prostředcích koherence textu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Jana Vaňková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6546

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]