ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > CPH > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/CPH

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet texty odborného stylu, vést je k osvojení si znaků charakteristických pro texty nocionálního charakteru, ke schopnosti volit náležité jazykové prostředky (zejména prostředky lexikální a syntaktické).  Předmět je zaměřen na problematiku funkčních stylů češtiny, na slohové postupy a slohové útvary, na otázky příznakovosti a bezpříznakovosti jazykových prostředků, na výběr jazykových prostředků v konkrétních komunikátech, na otázky stratifikace a diferenciace národního jazyka, spisovného jazyka, normy a kodifikace spisovného jazyka, na dialekty, problematiku obecné češtiny.

Součástí předmětu bude opakování jazykových problémů všech jazykových rovin (a to včetně otázek pravopisných).

Poslední změna: 07.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/CPH, Čeština pro humanisty
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Vyloučené předměty KAJ/CPH  (Čeština pro humanisty)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/CPH - IS/STAG

Seznámit studenty s celkovou charakteristikou českého jazyka a s různými přístupy v jazykovědném bádání.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Jaroslava Nováková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6562

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]