ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > EIA1 > O předmětu