ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > ICT > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/ICT

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Stále jsou platné požadavky Jana Ámose Komenského na usnadnění učení, na více radosti z učení a na lepší učební postupy. Podstatnou úlohu přikládal Komenský ve svých představách  vzdělávacím prostředkům.

Svými didaktickými pomocnými prostředky myslel "originální"  média, odpovídající stavu techniky tehdejší doby, jako byly modely, preparáty, přírodní  objekty demonstrované na obrázcích především ve školních slabikářích nebo ilustrovaných  názorných knihách.

Dnes se spektrum těchto didaktických prostředků rozšířilo mnoha  generacemi elektronických učebních pomůcek.  V této disciplíně si osvojíte dovednost využívat efektivně informační a komunikační technologie ve všech třech složkách předmětu český jazyk.  

K prohlížení příkladů využití interaktivní dotykové tabule Smart Board si potřebujete stáhnout na svůj počítač software k prohlížení  programu Smart Notebook. Najdete ho na http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/Notebook+IV/NIVv95Win.htm.

Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/ICT, ICT v předmětu český jazyk a literatura
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/ICT - IS/STAG

Cílem je vybavit studenty dovedností funkčně využívat informační a komunikační technologie ve všech třech složkách předmětu český jazyk, tj. ve složce jazykové, slohové i literární.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Jana Vejvodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6543

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]