ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > JVNM > O předmětu