ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > MONA > O předmětu