ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SČJ1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/SČJ1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milé studentky, milí studenti,

setkáváte se s jednou z nejdůležitějších a zároveň nejkrásnějších oblastí jazykové soustavy současné češtiny. Zahrnuje v sobě poznatky jednak systému tvaroslovného (morfologického), jednak slovotvorného. Věřím, že ke studiu přistoupíte zodpovědně a své vědomosti zúročíte ve své profesní praxi i soukromém životě. Přeji Vám příjemné studium a mnoho úspěchů.

Zdeněk Suda

Poslední změna: 12.02.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/SČJ1, Současný český jazyk 1
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/SČJ1 - IS/STAG

Dovést studenty k pochopení českého morfologického systému, k pochopení vývojových tendencí současné české morfologie, vybavit je dovedností užívat ve spisovných projevech kodifikovaných tvarů, dovedností umět vysvětlit žákům 1. stupně ZŠ pojmy morfologie funkční i formální.

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Jana Vejvodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6543

Editační režim portletu... <<< Zpět