ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SČJ1 > O předmětu