ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SČJ2 > O předmětu