ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > COM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/COM

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz studenty Západočeské univerzity i širokou veřejnost seznamuje s vývojem britského impéria a jeho transformací v soudobý Commonwealth. Vznik a vývoj největšího politicko-geografického celku, zasahujícího kromě Antarktidy na všechny kontinenty světa, představuje významnou součást moderní historie. Pro pochopení soudobých procesů odehrávajících se na území, která historicky tvořila jeho součást, je proto zcela nezbytné věnovat náležitou pozornost příčinám a specifikům britského kolonialismu a jeho postupným proměnám, jež stály na pozadí vzniku dnešního Společenství. Zatímco v minulosti byly aktivity impéria spojovány především s britskou námořní expanzí, pronikáním do nitra Afriky a "vývozu" britských hodnot, dnes má Commonwelath spíše charakter platformy, v rámci které se potkávají státy hlásící se k podobné historické tradici.

Poslední změna: 17.08.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/COM, Commonwealth: společnost a politika
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/COM - IS/STAG

Kurz se zabývá vývojem a současným postavením zemí Commonwealthu v mezinárodní politice. Pozornost bude věnována obecným problémům (dědictví kolonialismu, monarchie, náboženská identita), a to na příkladu nejdůležitějších zemí patřících k tomuto společenství. Pozornost tak bude věnována přednostně africkým zemím s důrazem na problematiku současného postavení Jižní Afriky a její vliv v regionu i v celosvětovém (globálním) měřítku, dále geografickému regionu asijskému (s důrazem na postavení a roli Indie v daném regionu) a problematice regionálního vlivu Austrálie. Pozornost se bude věnovat i dalším aspektům politického působení zemí Commonwealthu, a to přednostně jejich vazbě na region Evropy a vztah k anglicky mluvícímu světu (Austrálie, Kanada apod.).
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Linda Piknerová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 8:25 11:00 KAP/GRI JJ-304
Pondělí 11:10 12:50 KAP/GRI JJ-304
Pondělí 13:55 16:30 KAP/ZBE JJ-303
Pondělí 16:40 18:20 KAP/ZBE JJ-303
Úterý 14:50 17:25 KAP/FMS JJ-202
Úterý 8:25 10:05 KAP/ARS JJ-304

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 10:30 11:30 od 11.3.
Každý Středa 9:30 10:30 od 11.3.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]