ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > EB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/EB

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/EB, Energetická bezpečnost
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/EB - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou energetické bezpečnosti. V 70. letech 20. století se ve studiu bezpečnosti objevují nová témata rozšiřující studium politicko-vojenské bezpečnosti o nevojenské a nepolitické aspekty. Stav mezinárodní politiky a nedostatek strategických surovin v některých regionech vedly po ropných šocích k tomu, že jako zásadní hrozba národní bezpečnosti byl identifikován nedostatek strategických surovin, zejména energetických zdrojů. Od 70. let se součástí politologických, ekonomických i dalších výzkumů stává téma energetické bezpečnosti.
Kurz "Energetická bezpečnost" nejprve seznámí studenty s vývojem konceptu bezpečnosti a formování konceptu ekonomické, resp. energetické bezpečnosti, a poté se zaměří na konkrétní témata spojená se zajištěním energetické bezpečnosti - 1. vývoj těžby a spotřeby energetických surovin ve světě a v jednotlivých regionech, 2. faktory, které spotřebu energetických surovin ovlivňují, 3. vliv politických faktorů na cenu a dostupnost energetických surovin, 4. geopolitika a geostrategie strategických přepravních tras, 5. alternativní zdroje energie, 6. energetická politika EU, 7. energetická politika ČR atd.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14,00 15,00 322
Každý Pátek 13,00 14,00
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]