ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > EB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/EB

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/EB, Energetická bezpečnost
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/EB - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou energetické bezpečnosti. V 70. letech 20. století se ve studiu bezpečnosti objevují nová témata rozšiřující studium politicko-vojenské bezpečnosti o nevojenské a nepolitické aspekty. Stav mezinárodní politiky a nedostatek strategických surovin v některých regionech vedly po ropných šocích k tomu, že jako zásadní hrozba národní bezpečnosti byl identifikován nedostatek strategických surovin, zejména energetických zdrojů. Od 70. let se součástí politologických, ekonomických i dalších výzkumů stává téma energetické bezpečnosti.
Kurz "Energetická bezpečnost" nejprve seznámí studenty s vývojem konceptu bezpečnosti a formování konceptu ekonomické, resp. energetické bezpečnosti, a poté se zaměří na konkrétní témata spojená se zajištěním energetické bezpečnosti - 1. vývoj těžby a spotřeby energetických surovin ve světě a v jednotlivých regionech, 2. faktory, které spotřebu energetických surovin ovlivňují, 3. vliv politických faktorů na cenu a dostupnost energetických surovin, 4. geopolitika a geostrategie strategických přepravních tras, 5. alternativní zdroje energie, 6. energetická politika EU, 7. energetická politika ČR atd.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 10,00 11,00
Každý Pátek 13,00 14,00
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]