ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > GV > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/GV

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Po druhé světové válce byly mezinárodní spolupráce, kolektivní bezpečnost a mezinárodní právo mocnými myšlenkami. Během období bipolární konfrontace však byly tyto myšlenky opuštěny. Určitou formu globálního řízení resp. globálního vládnutí představovaly mezinárodní vládní organizace a od 70. let 20. století stále silněji mezinárodní režimy. S rozvojem moderních technologií a komunikace se ve druhé polovině 20. století začaly stírat hranice mezi občanskými společnostmi jednotlivých států a mezi řadou témat. Rozšířil se fenomén mezinárodních nevládních organizací, které začaly formovat koalice proti politice států a mezinárodních vládních organizací (např. antiglobalistická hnutí). Prohlubující se vzájemná závislost aktérů a témat mezinárodních vztahů (ekonomika, bezpečnost, kultura) ukázala, že společný multilaterální přístup je jediným způsobem řešení řady problémů současných mezinárodních vztahů. Růst a posilování nestátních aktérů také vyvolává otázky o úloze a schopnosti státu v současném mezinárodním systému. V 90. letech, po skončení konfliktu Východ – Západ, se vzájemná závislost mezi aktéry MV mění na globální procesy. Potřeba kolektivní schopnosti lidstva formovat budoucnost je tak dnes mnohem větší než kdy v minulosti. Kurz Globální vládnutí by měl přiblížit studentům vývoj kolektivního řízení resp. globálního vládnutí ve 20. a 21. století, hlavní aktéry globálního vládnutí a hlavní trendy tohoto procesu. Studenti by se měli seznámit také s hlavními tématy současného výzkumu globálního vládnutí a s perspektivami kolektivního řízení v mezinárodních vztazích. Vzhledem k tomu, že rozvoj globálního vládnutí nevyhnutelně ovlivňuje roli státu v mezinárodním systému, bude se kurz věnovat i proměnám státnosti.

Poslední změna: 29.12.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/GV, Globální vládnutí
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/GV - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty s otázkami mezinárodního systému a jeho organizace. Kurz by se měl zabývat především následujícími tématy: mezinárodní organizace a režimy, co to je "governance" a budoucnost této formy jako institucionalizované formy globální správy, otázka veřejného statku a globální vlády, soukromí aktéři v mezinárodních vztazích, paralelní procesy integrace resp. globalizace a fragmentace atd.
Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 10,00 11,00
Každý Pátek 13,00 14,00
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]