ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > GV > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/GV

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Po druhé světové válce byly mezinárodní spolupráce, kolektivní bezpečnost a mezinárodní právo mocnými myšlenkami. Během období bipolární konfrontace však byly tyto myšlenky opuštěny. Určitou formu globálního řízení resp. globálního vládnutí představovaly mezinárodní vládní organizace a od 70. let 20. století stále silněji mezinárodní režimy. S rozvojem moderních technologií a komunikace se ve druhé polovině 20. století začaly stírat hranice mezi občanskými společnostmi jednotlivých států a mezi řadou témat. Rozšířil se fenomén mezinárodních nevládních organizací, které začaly formovat koalice proti politice států a mezinárodních vládních organizací (např. antiglobalistická hnutí). Prohlubující se vzájemná závislost aktérů a témat mezinárodních vztahů (ekonomika, bezpečnost, kultura) ukázala, že společný multilaterální přístup je jediným způsobem řešení řady problémů současných mezinárodních vztahů. Růst a posilování nestátních aktérů také vyvolává otázky o úloze a schopnosti státu v současném mezinárodním systému. V 90. letech, po skončení konfliktu Východ – Západ, se vzájemná závislost mezi aktéry MV mění na globální procesy. Potřeba kolektivní schopnosti lidstva formovat budoucnost je tak dnes mnohem větší než kdy v minulosti. Kurz Globální vládnutí by měl přiblížit studentům vývoj kolektivního řízení resp. globálního vládnutí ve 20. a 21. století, hlavní aktéry globálního vládnutí a hlavní trendy tohoto procesu. Studenti by se měli seznámit také s hlavními tématy současného výzkumu globálního vládnutí a s perspektivami kolektivního řízení v mezinárodních vztazích. Vzhledem k tomu, že rozvoj globálního vládnutí nevyhnutelně ovlivňuje roli státu v mezinárodním systému, bude se kurz věnovat i proměnám státnosti.

Poslední změna: 29.12.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/GV, Globální vládnutí
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/GV - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty s otázkami mezinárodního systému a jeho organizace. Kurz by se měl zabývat především následujícími tématy: mezinárodní organizace a režimy, co to je "governance" a budoucnost této formy jako institucionalizované formy globální správy, otázka veřejného statku a globální vlády, soukromí aktéři v mezinárodních vztazích, paralelní procesy integrace resp. globalizace a fragmentace atd.
Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14,00 15,00 322
Každý Pátek 13,00 14,00
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]