ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > ISEU > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/ISEU

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/ISEU, Institucionální systém Evropské unie
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Text (C021) Nápověda

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s institucionální strukturou a rozhodovacími procedurami v rámci Evropské unie. Kurz umožní studentům porozumět struktuře a fungování komplexního institucionálního systému Evropské unie. Zároveň bude představena podstata normativního systému Evropské unie, což studentům poskytne základní orientaci v právních předpisech evropského práva. V rámci kurzu bude nejprve nastíněn vývoj a současná podoba smluvního rámce evropské integrace. Následně budou představeny jednotlivé typy pramenů evropského práva, včetně role judikatury SDEU při dotváření evropského právního systému. Další část kurzu bude věnována představení a kritické analýze institucionálního systému Evropské unie. Bude nastíněna struktura, role a funkce jednotlivých ústředních orgánů Evropské unie. Zároveň budou představeny meziinstitucionální vazby, které vytvářejí ze sumy orgánů institucionální systém s ustálenými pravidly fungování.

Poslední změna: 04.09.2013
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr. Mgr.
Petr Jurek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: JJ308
Telefon: 5600

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 11:00 12:00 JJ 308
Každý Čtvrtek 15:30 16:30 JJ 308