ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > NMP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/NMP

Text (C021) Nápověda

Dobrý den!

Kurz Nová média v politice se zaměřuje na vztahy mezi politikou a dynamicky se rozvíjejícím světem nových médií od internetového pravěku (ARPANET) přes web, blogosféru až k soudobé éře sociálních sítí. Nejdříve se bude věnovat možnostem výzkumu nových médií, pak rozlišení nových médií od tzv. starých médií. V této části se kurz stručně zaměří na historický vývoj nových médií od 20. století až do současnosti se zvláštním zřetelem na vývoj od vzniku internetu a to vždy v kontextu s politickým děním. V další části kurzu budou představeny teoretické modely a paradigmata týkající se nových médií na ose skeptici - optimisté - pesimisté. Poté se kurz zaměří na pestrou škaletu témat spjatých s novými médii jako jsou např. politický marketing, PR, veřejná diplomacie, paradiplomacie, politická participace, propaganda, terorismus, kyberbezpečnost, kyberterorismus, války a kyberválky. V neposlední řadě se bude věnovat též dezinformačním webům, hoaxům na sociálních sítích, "postpravdivé" politice a vlivu hackerů na politickou agendu. Kurz počítá s aktivním zapojením studentů ve výuce. 

 

Poslední změna: 08.02.2017
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/NMP, Nová média v politice
Výuka Letní semestr , Cvičení 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/NMP - IS/STAG

V úvodní části kurzu bude definován fenomén "nová média". Dále budou představeny počátky přechodu k digitálním médiím - s tímto souvisí například teorie hypertextu Vannevara Bushe anebo teze Marshala McLuhana o světě jako globální vesnici. Tato část kurzu se v praktické části zaměří na síť ARPA net, předchůdkyni současného internetu.
Další část kurzu bude zaměřena na rozšíření PC v 80. letech 20. století a následné masové rozšíření internetu o desetiletí později. V následující části se kurz soustředí na pokračující revoluci digitálních médií a na dynamický rozvoj fenoménu "web 2.0", kdy obsah tvoří samotní uživatelé (youtube, wikipedia).
V další, nejdůležitější části, budou analyzována lokální, regionální i globální digitální média a popsán jejich vliv na společenské a politické dění, vedení válek aj. Dále budou představeny webové stránky politiků, politických stran a organizací, ale také teroristických a extremistických skupin. Kurz rovněž neopomene fenomén blogů s politickou tematikou, zamyslí se nad politickým vlivem sociálních sítí (mySpace.com) aj.

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Přemysl Rosůlek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5603

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 10:00 11:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
Každý Středa 11:00 12:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]