ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PSBV > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PSBV

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/PSBV, Politické systémy Blízkého východu
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/PSBV - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními charakteristikami a prvky politických systémů vybraných zemí. V úvodu kurzu bude položen teoretický základ zkoumání demokratických politických systémů, budou představeny základní modely a typy demokracie, formy státu, politické režimy atd. Tyto kategorie budou následně přiblíženy představením politických systémů zemí Středního východu a severní Afriky.
Obrázek (C008) Nápověda
Arabská povstání 2011-2012
Arabská povstání 2011-2012
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr. Mgr.
Petr Jurek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: JJ308
Telefon: 5600

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 16:30 17:30 JJ 308
Každý Středa 17:30 18:30 JJ 308
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]