ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RVE1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RVE1

Text (C021) Nápověda

Informace o kurzu

Kurz Reálie východní Evropy 1 je povinný kurz pro studenty druhého ročníku oboru MV-VES. Kurz je koncipován jako dvě hodiny přednášky týdně a dvě hodiny semináře jednou za čtrnáct dnů.

Kurz představuje reálie a historické formování prostoru SVE od rané historie až do počátku 20. století. V kurzu je kladen důraz zejména na představení významných aktérů působících v regionu, jsou ale probírána i jiná témata, například národní obrození v 19. století nebo proces formování národních států, konflikty v historii regionu atd. Celkově je tedy sledován zejména proces vedoucí od říší ke vzniku národních států. Kurz se příliš nezaměřuje na Rusko, které je studentům podrobně představeno v jiných kurzech (RI, VRPS1, VRPS2 a další).

V akademickém roce 2015/2016 prezenční výuka kurzu neprobíhá a je nahrazena samostudiem a samostanou prací studentů, která bude průběžně konzultována s vučujícím.

Poslední změna: 14.01.2016
 
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Přemysl Rosůlek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5603

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 10:00 11:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
Každý Středa 11:00 12:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323.
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]