ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SSSR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/SSSR

Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/SSSR - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenta se vznikem, vývojem a hlavními charakteristikami nedemokratického politického systému v Sovětském svazu. Kurz objasní sociopolitické podmínky krize carismu přecházející dvěma revolucím roku 1917 s důrazem na ideologické základy formativního období totalitního režimu (20. léta 20. století). Dále bude sledována ideologická flexibilita ve vnitřní i zahraniční politice SSSR spojená s tzv. stalinistickým obdobím (30. ? 50. léta 20. století) včetně využití Komunistické internacionály a jejích tzv. národních sekcí. Na pozadí bipolárního konfliktu bude analyzována dílčí proměna systému po roce 1956, resp. v období tzv. neostalinismu od poloviny 60. let do poloviny let 80. Závěrečná část kurzu představí ideové základy a praktické projevy Gorbačovovy politiky glasnosti, nového myšlení a přestavby. Posledním tématem kurzu bude rozpad SSSR a přenos některých charakteristik režimu do politických systémů v postsovětském prostoru. Látka bude průběžně doplňována o exkurzy k zahraniční politice SSSR v jednotlivých obdobích s cílem poukázat na to, jak proměny režimu vedly k (re)formování zahraničně-politických priorit země. Odpřednášená látka bude podrobena kritické diskusi v rámci seminářů a student doplní některé znalosti na základě samostudia.
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/SSSR, Politický systém SSSR
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]