ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > ST1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/ST1

Text (C021) Nápověda

Informace o předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními teoretickými přístupy ke studiu mezinárodních vztahů, jejich vývojem do současnosti. V zimním semestru budou v centru pozornosti teoretické předpoklady realismu a liberalismu a jejich aplikace ve výzkumu MV.
Důraz bude kladen na vliv mezinárodní politiky na podobu teorie a v opačném směru vliv převládající teorie na praxi mezinárodní politiky. Studenti by se měli seznámit s klasickými texty teorie MV a naučit se využívat je při vlastním studiu mezinárodněvztahových fenoménů.

 

Vyučující kurzu je Magda Leichtová

Poslední změna: 07.09.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/ST1, Současné teorie mezinárodních vztahů 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]