ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > VB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/VB

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem kurzu je studenty seznámit s klíčovými etapami britské zahraniční politiky, přičemž obsah přednášek je seřazen tak, aby vypovídal o měnícím se postavení Velké Británie v mezinárodním systému. Struktura přednášek sleduje historický vývoj od počátků britského impéria, nicméně převážně se soustředí ve 20. století. Přednášky doplňuje povinná literatura, přičemž většina z nich je věnována aktuálnímu vývoji britské zahraniční politiky.

 

Poslední změna: 03.09.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/VB, Velká Británie a mezinárodní systém
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/VB - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studenty s rolí Velké Británie v mezinárodním systému, přičemž hlavní důraz bude kladen na proměnu mocenského postavení Spojeného království od Slavné revoluce po současnost. Po absolvování kurzu by měli být posluchači kriticky zhodnotit roli Británie jako bývalého světového hegemona a srovnat pozitivní a negativní dopady britské imperiální politiky. Přednášky budou rozebírat klíčové postavení Velké Británie jako vojenského a námořního aktéra v Evropě, resp. ve světě a příčiny jejího politického, hospodářského a finančního vzestupu (a posléze pádu). Vedle toho nebude opomenuta britskou koloniální politiku v mimoevropských teritoriích a dopad na domorodou populaci.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Pavel Hlaváček
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Středa 11:10 12:50 KAP/USZP JJ-304
Středa 16:40 18:20 KAP/USZP JJ-304
Středa 18:30 20:10 KAP/USZP JJ-304
Čtvrtek 12:05 14:40 KAP/RRH JJ-304
Čtvrtek 16:40 18:20 KAP/RRH JJ-304

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 09:00 10:00
Každý Čtvrtek 09:00 10:00
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]