ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > KRAJ2 > O předmětu