ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > LET > O předmětu