ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAR > SULS1 > O předmětu