ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > CHPU > O předmětu