ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KCH > CHVÝ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KCH/CHVÝ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět Chemické výpočty je určen pro studenty studijního oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání. Během semestru se studenti seznámí s chemickými výpočty, na které se navazuje v dalším průběhu studia. Studenti si rozšíří znalosti chemického názvosloví anorganických látek, výpočtových úloh týkajících se určování empirických, molekulových a strukturních vzorců, problematiky vyjadřování složení roztoků a chování ideálních plynů. Součástí je rovněž problematika chemických reakcí a rovnic a výpočtů z chemických rovnic. Studenti se naučí určovat i prostorové uspořádání molekul. Nejvíce pozornosti je věnováno výpočtům, se kterými se studenti budou setkávat během dalšího studia a poté v praxi.

Mnoho úspěchů při studiu. smiley

Poslední změna: 14.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KCH/CHVÝ, Chemické výpočty
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KCH/CHVÝ - IS/STAG

Získat základní znalosti a dovednosti při řešení výpočtových úloh a příkladů s chemickou problematikou.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra chemie
Mgr.
Jitka Štrofová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6655

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]