ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SČJ1 > O předmětu
Course header (C001) Help

KČJ/SČJ1

Text (C021) Help

Milé studentky, milí studenti,

setkáváte se s jednou z nejdůležitějších a zároveň nejkrásnějších oblastí jazykové soustavy současné češtiny. Zahrnuje v sobě poznatky jednak systému tvaroslovného (morfologického), jednak slovotvorného. Věřím, že ke studiu přistoupíte zodpovědně a své vědomosti zúročíte ve své profesní praxi i soukromém životě. Přeji Vám příjemné studium a mnoho úspěchů.

Zdeněk Suda

Last updated: 12.02.2014
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KČJ/SČJ1, Czech Language 1
Teaching Summer semester , Lecture 1 [Hours/Week] Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KČJ/SČJ1 -IS/STAG

Lead the students to understanding of the Czech morphological system and developmental tendencies of the present Czech morphology; provide them with the skills of using codified forms in standard written or oral speech and the skill of knowing how to explain the terms of functional and formal morphology to primary schoolchildren.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Department of Czech Language and Literature
PaedDr.
Jana Vejvodová
CSc.
Email only for registered users!
Phone: 6543

Portlet edit mode... <<< Back