ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SČLB > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/SČLB

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KČJ/SČLB - IS/STAG

Doporučená
Grossman, Jan, Analýzy , Praha : Československý spisovatel 1991
Staněk, Jiří, Antologie textů s kulturně politickou problematikou k období 1945-1948. II. díl , Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 1997
Staněk, Jiří, Antologie textů s kulturně politickou problematikou k období 1945-1948. 1. díl, 1945-1946 , Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 1997
Haman, Aleš, Arnošt Lustig , Jinočany : H & H 1995
Rotrekl, Zdeněk, Barokní fenomén v současnosti/ , Praha : Torst 1995
Burian, Václav, Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu : Informatorium pro učitele, studenty i laiky , Olomouc : Hanácké noviny 1991
Doležal, Jiří, Česká kultura za protektorátu : školství,písemnictví,kinematografie , Praha : Národní filmový archiv 1996
Lehár, Jan; Stich, Alexandr; Vimr, Vladimír; Sekyrka, Tomáš, Česká literatura od počátků k dnešku : kniha textů. 1, Od počátků do raného obrození, 9. století - 1. třetina 19. století , Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2000
Hanuška, Petr; Novotný, Vladimír, Česká literatura ve zkratce. 4 , Praha : Brána 2001
Holý, Jiří, Česká literatura 4 : od roku 1945 do současnosti (2. polovina 20.) století , Praha : Český spisovatel 1996
Dokoupil, Blahoslav, Český historický román : 1945-1965 , Praha : Československý spisovatel 1987
Janoušek, Pavel; Čornej, Petr, Dějiny české literatury 1945-1989. III., 1958 -1969 , Praha : Academia 2008
Janoušek, Pavel; Čornej, Petr, Dějiny české literatury 1945-1989. IV., 1969-1989 , Praha : Academia 2008
Papoušek, Vladimír, Egon Hostovský : Člověk v uzavřeném prostoru , Praha : H & H 1996
Bílek, Petr A., "Generace" osamělých běžců , Praha : Československý spisovatel 1991
Pešat, Zdeněk, Jaroslav Seifert , Praha : Československý spisovatel 1991
Trenský, Pavel, Josef Škvorecký , Jinočany : H & H 1995
Jankovič, Milan, Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala , Praha : Torst 1996
Machala, Lubomír, Literární bludiště : bilance polistopadové prózy , Praha : Brána 2001
Chvatík, Květoslav, Melancholie a vzdor : Eseje o moderní české literatuře , Praha : Československý spisovatel 1992
Novotný, Vladimír, Mezi moderností a postmoderností : úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí , Praha : Cherm 2002
Kožmín, Zdeněk; Trávníček, Jiří, Na tvrdém loži z psího vína : česká poezie od 40. let do současnosti , Brno : Jota 1998
Opelík, Jiří, Nenáviděné řemeslo : Výbor z kritik 1957-1968 , Praha : Československý spisovatel 1969
Chalupecký, Jindřich, Obhajoba umění 1934-1948 : výbor ze statí , Praha : Československý spisovatel 1991
Jungmann, Milan, Obléhání Tróje : Literární kritiky ze zápisníku z let 1958-1968 , Praha : Československý spisovatel 1969
Teige, Karel, Osvobozování života a poezie : 3. díl. Studie ze čtyřicátých let : Výbor z díla , Praha : Aurora 1994
Galík, Josef; Petrů, Eduard, Panorama české literatury : Literární dějiny od počátků do současnosti , Olomouc : Rubico 1994
Trávníček, Jiří, Poezie poslední možnosti , Praha : Torst 1996
Lopatka, Jan, Předpoklady tvorby , Praha : Československý spisovatel 1991
Rotrekl, Zdeněk, Skrytá tvář české literatury , Toronto : Sixty-Eight Publishers 1987
Pešat, Zdeněk; Petrová, Eva, Skupina 42 : antologie , Brno : Atlantis 2000
Černý, Václav, Skutečnost svoboda : kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945 - 1948 , Praha : Československý spisovatel 1995
Bílek, Petr A., Stavitelé křídel : Průvodce současnou čes. poezií : Učební text pro stud. 4. roč. středních škol , Praha : Fortuna 1991
Chvatík, Květoslav, Svět románů Milana Kundery , [Brno] : Atlantis 1994
Novotný, Vladimír, Ta naše postmoderna česká-- : kritické vizitky literární současnosti , Praha : Protis 2008
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Janoušek, P., Čornej, P., Dějiny české literatury 1945 - 1989, I. díl 1945 - 1948, Praha 2003.

Janoušek, P., Čornej, P., Dějiny české liteartury 1945 - 1989, II. díl, 1948 - 1958, Praha 2007.

dtto díl III. a IV.

 

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru), případně rošíření informací o literatuře uvedených ve stagu o další podrobnosti.

Poslední změna: 01.03.2016
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.