ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > AD > O předmětu