ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta zdravotnických studií > KFE > FARR > O předmětu