ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > 9VL1R > O předmětu
Course header (C001) Help

KHI/9VL1R

Text (C021) Help

Vážení studenti,

vítám vás v předmětu, jehož obsahem je přehled klíčových okamžiků českých dějin.

Na přednáškách a seminářích se zorientujete v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy, získáte základní znalosti o dějinných událostech, významných osobnostech, kulturně historických a taechnických památkách týkajících se českých dějin, jejichž přehled využijete pro poznání místních regionálních dějin.

V tradičním systému vyučování dějepisu v českém školství je předmět vlastivěda na I. stupni základních škol  skutečným fundamentem budoucího dějepisného vzdělání. Ve vlastivědě by děti měly získat nejen základní povědomí o nejdůležitějších okamžicích národních dějin, ale především motivaci pro další vzdělávání na II. stupni základních škol či víceletých gymnázií.

Vzbudit zájem o české dějiny v evropském kontextu, a to zajímavým vyprávěním v hodinách vlastivědy i různorodými edukačními aktivitami ve skupině předmětů Člověk a jeho svět, to je cíl, s jakým byl koncipován předmět, do něhož vstupujete.  Ve vašem budoucím studiu bude tento teoretický základ doplněn o didaktickou aplikaci vlastivědy.

Mnoho zdaru ve studiu vám přeje Helena Východská

 

Last updated: 13.01.2015
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KHI/9VL1R, National Hist.&Geogr. for BSPL Teachers
Teaching Winter semester , Lecture 5 [Hours/Semester]
Completion Pre-Exam Credit, 1 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Department of History
PaedDr.
Helena Východská
Email only for registered users!
Phone: 6603

Portlet edit mode... <<< Back
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]