ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > HSTŘ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/HSTŘ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

"Monasterium sine libris" roztržitě odcitoval opat, "est sicut civitas sine opibus, castrum sine numeris, coquina sine suppellectili, mensa sine cibis, hortus sine herbis, pratum sine floribus. arbor sine foliis... A jak nás řád vyrůstal na dvojím přikázání, pracovat a modlit se, stal se světlem pro veškerý známý svět, zásobnicí vědění, spásou dávného učení, jež hrozilo, že zmizí v požárech, drancování a zemětřesení, dílnou nového písma a podporou písma starého… "Hleďte, Viléme," řekl opat, "na uskutečnění nezměrného svatého díla, pokladu uloženého v těchto zdech," a ukázal na velikánskou Budovu, z okna cely bylo vidět, jak ční dokonce i nad opatským chrámem, "po staletí pracovali zbožní mužové podle neměnných regulí. Knihovna vznikla podle úradku, který zůstal všem po staletí neznámý a který nikdo z mnichů není povolán znát. Jedině knihovník zná tajemství, které převzal od knihovníka předchozího a které sdělí, dokud je naživu, svému pomocníku, aby svou smrtí neochudil společenství o tuto znalost. Rty obou jsou zapečetěny tajemstvím. Pouze knihovník má také právo pohybovat se v labyrintu knih, pouze on ví, kde je najde a kam je má pak uložit, a pouze on zodpovídá za jejich udržování. Ostatní mniši pracují ve skriptoriu a mohou nahlédnout do seznamu knih, které knihovna střeží. Seznam názvů však často moc nepoví, pouze knihovník může podle místa, kde jsou knihy uloženy, a podle stupně jejich nedostupnosti zjistit, jaký druh tajemství, pravd či lží obsahují. Pouze knihovník rozhoduje, někdy po poradě se mnou, kdy a zda ji vůbec předá mnichovi, který o ni požádal. To protože ne všechny pravdy jsou vhodné pro všechny uši a ne všechny lži zbožná duše rozpozná. Mniši pobývají ve skriptoriu proto, aby vykonávali přesně vymezenou práci, pro kterou mají číst určité knihy, a ne aby podléhali nerozumné zvědavosti, jež se jich ať už pro slabost mysli, či z ďábelské nápovědy zmocní."

Umberto Eco, Jméno růže

 
Poslední změna: 05.07.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/HSTŘ, Historiografie středověku
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/HSTŘ - IS/STAG

Cílem kurzu je jednak uvést posluchače do současné medievistiky (včetně aktuálních diskusí) a zároveň je seznámit se středověkými českými historiografickými památkami. Z praktického hlediska by si studenti měli osvojit moderní nástroje heuristiky a naučit se samostatně analyzovat a interpretovat jak středověké vyprávěcí prameny, tak současné historiografické texty.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Vizitce není přiřazen žádný login! Tento portlet není nakonfigurován.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Prof. PhDr.
Jan Kumpera
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6604

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Obrázek (C008) Nápověda
Jméno růže
Jméno růže
Obrázek (C008) Nápověda