ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > NASPX > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/NASPX

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti!

Vítám vás v předmětu, který představuje první ze tří kroků, do nichž je naplánována vaše pedagogická praxe ve studiu na FPE. Forma náslechové praxe před vás zatím nestaví nijak zásadní úkoly ve smyslu vlastní usilovné přípravy a následné realizace výuky. V tomto kurzu se budete orientovat především na analytické pozorování - půjde o sledování a hodnocení vyučovacích a učebních metod, a to především s ohledem na aktivizační a moderní přístup v edukačním procesu, dále o sledování výběru dějepisného učiva, uplatnění zásad kurikulární reformy a v neposlední řadě sledování atmosféry a potřeb současného školství.

Mnoho zdaru! Helena Východská

Poslední změna: 07.02.2012
 
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
PaedDr.
Helena Východská
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6603

Editační režim portletu... <<< Zpět