ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHK > DIMŠ1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHK/DIMŠ1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Jedná se o úvodní vstup do celé problematiky výuky předškolní hudební výchovy. Prostřednictvím praktických cvičení získáte zkušenosti s uplatňováním hudebně naukových poznatků  v praxi. Pochopíte, jak máte postupovat při rozvoji vaší  hudebnosti, zejména však hudebnosti vám svěřených dětí v MŠ.

Poslední změna: 24.08.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHK/DIMŠ1, Didaktika předškolní HV
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHK/DIMŠ1 - IS/STAG

Prostřednictvím činností instrumentálních, pohybových, poslechových a pěveckých získá student/ka
vědomostní i dovednostní potenciál a) pro výuku hudební výchovy v předškolských zařízeních,b) pro tvorbu metodických řad v oblasti hudebních činností,c) pro účelnou integraci hudebních aktivit v rámci oboru (propojení hudebních činností) i mezioborové integrace (v souvislosti s tematickými celky ŠVP i vzdělávacími oblastmi RVP).
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
PhDr.
Štěpánka Lišková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6206

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]