ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHK > DIMŠ3 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHK/DIMŠ3

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

V rámci tohoto předmětu získáte další zkušenosti v práci s hudebním materiálem. Jedná se o završení studia hudební výchovy, výuka  bude směřovat k přípravě na  závěrečnou a případně i volitelnou státní zkoušku. Nabyté vědomosti a dovednosti budou začleňovány do níže uvedených tematických okruhů.

Poslední změna: 05.04.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHK/DIMŠ3, Didaktika předškolní HV
Výuka Zimní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHK/DIMŠ3 - IS/STAG

Tento předmět navazuje na předchozí DIMŠ1 a DIMŠ2. Student si osvojí zejména prostřednictvím praktických činností nezbytné penzum dovedností, vědomostí a postojů potřebných pro výuku hudební výchovy v předškolních zařízeních v duchu probíhající integrativní koncepce vzdělávání (RVP-ŠVP).
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
PhDr.
Štěpánka Lišková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6206

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]