ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > IFYER > Studijní materiály
Course header (C001) Help

KIV/IFYER

Course - literature (C005) Help

Course literature KIV/IFYER -IS/STAG

Recommended
Renda, M., Český Internet a MS Internet Explorer 7.0, podrobný průvodce začínajícího uživatele 2007
Kasal, P. - Svačina, Š., Internet a medicína , Praha: Grada 2001
Kasal, P. - Svačina, Š., Lékařská informatika , Praha: Karolinum 1998
Franců, Marie, Microsoft Office - grafy a diagramy : Excel, Word, PowerPoint , Praha : Grada Publishing 2005
Roubal, Pavel, Microsoft Windows XP : jednoduše , Praha : Computer Press 2002
Pecinovský, Josef, Microsoft Word 2003 : podrobný průvodce začínajícího uživatele , Praha : Grada Publishing 2004
Hradský, Josef, PowerPoint 2003 : jak ovládáme PowerPoint, jak připravujeme prezentace, jak pracujeme se snímky, jak upravujeme objekty, jak si poradíme s textem, jak předvádíme prezentaci , Praha : Grada Publishing 2004
Michalík, Petr; Roub, Zdeněk; Vrbík, Václav, Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači , Plzeň : Západočeská univerzita 2002
Text (C021) Help

Typografická pravidla

 • Petr Včelák: Zásady zpracování textů. [online] 6. 3. 2009, Dostupný z WWW.
 • Antypa.cz: Stručná pravidla hladké sazby [online] 12. 2. 2012, Dostupný z WWW.
 • Antypa.cz: Minimanuál základních typografických pravidel [online] 12. 2. 2012, Dostupný z WWW.
 • Antypa.cz: Čeho se vyvarovat při psaní diplomové práce [online] 12. 2. 2012, Dostupný z WWW.
 • Antypa.cz -- typografický portál zaměřený na aktuální problematiku nedodržování pravidel české sazby. [online] 12. 2. 2012, Dostupný z WWW.

Textové dokumenty

 • Markéta Vojtová, Vladimír Vojta: Jak na styly v OpenOffice.irg 3.3 respektive LibreOffice 3.3. Linux ve škole. Příručka o formátování dokumentů. [online] 12. 12. 2011, [cit. 2011-12-17] Dostupný z WWW. SZŠ a VOŠ Hradec Králové.
 • Antypa.cz: Stručný návod na základní práci s textem v textovém editoru MS Word 2007 [online] 12. 2. 2012, Dostupný z WWW.
 • Antypa.cz: Stručný návod na základní práci s textem v textovém editoru OpenOffice Writer [online] 12. 2. 2012, Dostupný z WWW.
 • Pavel Roubal: Práce s textem v OpenOffice.org. Elektronická knihovna root.cz [online] 10. 10. 2007, [cit. 2009-03-05] Dostupný z WWW.
 • Microsoft Word a Excel návod a úkoly pro řešení Základy informačních technologií (KIV/ZIT)
 • Petr Včelák: Informace a návod k použití šablony pro BP studentů FZS v Plzni. [online] 20. 2. 2012, Dostupný z WWW.
 • Petr Včelák: PDF Náhled šablony pro Bakalářské práce studentů Fakulty zdravotnických studií v Plzni. [online] 20. 2. 2012, Dostupný z WWW.
 • Petr Včelák: Šablona pro Bakalářské práce studentů Fakulty zdravotnických studií v Plzni. [online] 20. 2. 2012, Dostupný z WWW.

Tabulkové procesory

Prezentace

 • Petr Včelák: Prezentace. [online] 6. 3. 2009, Dostupný z WWW: .
 • Langová Kateřina: Moderní formy prezentování výsledků na konferencích. Výukový portál LF UP Olomouc [online] 31.1.2009, poslední aktualizace 6.2.2009 [cit. 2009-03-05] Dostupný z WWW: .

 

Last updated: 14.03.2016
 
Text (C021) Help
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.
 
Documents (C013) Help

Studijní materiály

Does not contain documents.