ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KKE > TM > O předmětu
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta strojní
Katedra energetických strojů a zařízení
Prof. Ing.
Radim Mareš
CSc.
<<< Zpět
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UX223a
Telefon: 8138

<<< Zpět Editační režim portletu...
Přednášky pro kombinovanou formu studia.