ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ML > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMA/ML

Text (C021) Nápověda

Úvodem

Logika je (podle jedné z mnoha definic) nauka o správném uvažování. Jako systematický obor ji založil Aristotelés ve 4. století př. n. l. Předmět Úvod do matematické logiky nabízí možnost seznámit se s její moderní podobou, která je výsledkem rychlého a pozoruhodného rozvoje formální logiky koncem 19. a na začátku 20. století. Budeme se věnovat výrokové logice, predikátové logice a rovněž slavnému negativnímu výsledku o neúplnosti Peanovy aritmetiky, tzv. Gödelově větě o neúplnosti.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMA/ML, Úvod do matematické logiky
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Diagram ze spisu "Begriffsschrift" Gottloba Fregeho (1879).
Diagram ze spisu "Begriffsschrift" Gottloba Fregeho (1879).
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Úsek prorektora pro výzkum a vývoj
Prof. RNDr.
Tomáš Kaiser
DSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2627
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 14:50 16:30 KMA/TM -
Úterý 13:55 16:30 KMA/TML UC-237
Čtvrtek 13:00 14:40 KMA/DMA UC-236
Čtvrtek 13:00 14:40 KMA/DMA UC-236

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 12:50 13:50 UC-230 -- konzultační hodiny na KMA