ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ML > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMA/ML

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KMA/ML - IS/STAG

Doporučená
Enderton, Herbert B., A mathematical introduction to logic , San Diego : Harcourt Academic Press 2001
Bilaniuk, S., A Problem Course in Mathematical Logic
Mendelson, Elliott, Introduction to mathematical logic , Boca Raton : Chapman & Hall 2001
Sochor, Antonín, Klasická matematická logika , Praha : Karolinum 2001
Štěpánek, Petr, Predikátová logika
Dokumenty (C013) Nápověda

Text k přednášce

  Logika, aritmetika, množiny (353KB) Download