ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > TM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMA/TM

Text (C021) Nápověda

Úvodem

Počátky teorie množin najdeme v pracích Georga Cantora z druhé poloviny 19. století. Ne, že by v nich vynalezl samotnou představu množiny jako souboru objektů, ale nikdo před ním (s významnou výjimkou českého matematika Bernarda Bolzana) nekonečné množiny nenahlížel jako objekty existující samy o sobě. Jak uvidíme v přednášce, nový přístup měl také svá úskalí a vývoj po roce 1900, kdy se v teorii množin objevila řada sporných tvrzení, přinesl krizi matematiky jako celku. Asi nejúspěšnějším pokusem o nalezení východiska z krize byla Zermelo-Fraenkelova teorie množin, jejímuž podrobnému studiu je věnována velká část této přednášky.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMA/TM, Základy teorie množin
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Úsek prorektora pro výzkum a vývoj
Prof. RNDr.
Tomáš Kaiser
DSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2627
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 14:50 16:30 KMA/TM -
Úterý 13:55 16:30 KMA/TML UC-237
Čtvrtek 13:00 14:40 KMA/DMA UC-236
Čtvrtek 13:00 14:40 KMA/DMA UC-236

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 12:50 13:50 UC-230 -- konzultační hodiny na KMA