ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > TM > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMA/TM

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KMA/TM - IS/STAG

Doporučená
Balcar, Bohuslav; Štěpánek, Petr, Teorie množin , Praha : Academia 2001
Fuchs, Eduard, Teorie množin pro učitele , Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 1999
Vopěnka P., Blažek J., Kussová B., Úvod do axiomatické teorie množin , UK SPN Praha 1972
Dokumenty (C013) Nápověda

Text k přednášce

  text k 1. přednášce (116KB) Download
  Logika, aritmetika, množiny (353KB) Download