ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > DITMŠ > O předmětu