ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MCH1 > O předmětu