ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MPF3S > O předmětu