ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > PŠPZ2 > O předmětu