ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > RMMŠ2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/RMMŠ2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti,

studujete předmět, jehož úkolem je zopakovat, systematizovat, upevnit a doplnit poznatky o některých aritmetických a geometrických  pojmech a vytvořit potřebné předpoklady pro to, abyste mohli u dětí v mateřské škole rozvíjet kompetence předmatematické výchovy. Jednotlivé problémy budeme řešit jak z hlediska odborné problematiky, tak z hlediska didaktiky preprimárního vzdělávání dětí. Budeme se opírat o vývojovou psychologii dítěte a zaměříme se na proces vytváření pojmů rovinný útvar a prostorový útvar, na vývojové etapy tvorby stavby dítětem a proces rozvíjení orientace v prostoru a rovině. Ukážeme si a vyzkoušíme konkrétní aktivity, které u dětí vytvářejí požadované kompetence. Upozorníme na některá úskalí a uvedeme možnosti předcházení nesprávnému chápání pojmů dětmi.

V tezích k přednáškám najdete základní informace o daném tématu, v seminářích pak úkoly k procvičení. V textu přednášek jsou ještě další úlohy označené symbolem "?". Ty většinou obsahují činnosti pro realizaci s dětmi v mateřské škole a budou sloužit k další analýze daného problému.

Poslední změna: 10.10.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMT/RMMŠ2, Rozvoj log. a matem. myšlení 2
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KMT/RMMŠ2 - IS/STAG

Cílem předmětu je vytvořit a rozvinout kompetence potřebné pro vytváření předmatematických aritmetických a geometrických pojmů dětí předškolního věku. Důraz je kladen na didaktickou transformaci teoretických matematických poznatků.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
PhDr.
Šárka Pěchoučková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6274

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]