ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > ŘUZ2 > O předmětu