ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KNJ > LITDM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KNJ/LITDM

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Prohlédněte si "böse Kinder" na motivačním obrázku - patří výchova negativní motivací minulosti? Setkali jste se již s pojmem "Abschreckungspädagogik" či "Pruegelpädagogik"? Jak reaguje moderní literatura na výchovu "odstrašováním", typickou pro 19. století. Srovnejte knihu Struwwelpeter Heinricha Hofmanna s o sto let mladším Antistruwwelpeterem Karla Waechtera.

Jak dlouhá je vlastně historie literatury pro děti a mládež? Srovnejme s obecnými  dějinami evropské literatury. Které období či který směr v jejím vývoji přinesl vydělení literatury pro děti a mládež? Bylo to až osvícenství s jeho důrazem na didaktickou funkci literatury nebo najdeme svébytnou dětskou literaturu už ve starších obdobích? Které žánry jsou pro tuto oblast literatury specifické? Jak je tomu vlastně s pohádkou? Kdo a pro koho vyprávěl první epické texty s rysy senzačnosti, kouzly a fantaskními motivy? Existuje vůbec žánr, který by byl určen jen "nedospělému" recipientovi?

Na tyto a další otázky se pokusíme společně odpovědět nad  texty primární i sekundární literatury.

Poslední změna: 10.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KNJ/LITDM, Literatura pro děti a mládež
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KNJ/LITDM - IS/STAG

Seznámit studenty s literaturou pro děti a mládež od středověku po realismus. Výmarská republika: levicová a nacionálně socialistická literatura. Dětská literatura v exilu a vnitřní emigraci. Nová témata a nové formy dětské literatury v 70. letech. 80. léta - fantastická literatura. Média v dětské literatuře.
Cíl: Uvést studenty do studia německé literatury pro děti a mládež, představit studentům vybrané látky sahající až ke kořenům německy psané literatury, např. Píseň o Nibelunzích či Tristan a Izolda. Naučit se orientovat v příslušné odborné literatuře. Semináře jsou často koncipovány jako konkrétní příprava na zařazování literatury pro děti a mládež do výuky němčiny na gymnáziích.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra německého jazyka
Prof. Dr. phil. habil.
Elke Mehnert
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: CH306d
Telefon: 6142

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]